ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสมุทรปราการ เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเปิด “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด19 และผู้ยากไร้ หน้าจวนผู้ว่า

63-05-13-10

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดตู้ปันสุข บริเวณด้านหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธา นำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันมาใส่ไว้ในตู้ปันสุข เพื่อแบ่งปันให้กับผู้ที่ได้รับความยากลำบากในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สามารถนำสิ่งของภายในตู้ไปใช้

การจัดตั้งตู้ปันสุขดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการในพื้นที่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และยังเป็นการแบ่งปันความสุขด้วยการให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้
โดยผู้สื่อข่าวได้สังเกตุในช่วงเวลาเย็น มีทั้งผู้ที่มารับข้าวของ และเวลาเดียวกันก็มีผู้ใจบุญนำอาหาร ข้าวของ มาเติมด้วย

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram