ข่าวประชาสัมพันธ์

“บิ๊กหมอก” ติดตามความคืบหน้าในการเยียวยาเกษตรกร รวมถึงผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่สมุทรปราการ

63-05-22

เมื่อวันที่ 22 พค 63 นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านเศรษฐกิจ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโควิช 19 ครั้งที่ 1/ 2563 ผ่าน Video Conference ณห้องประชุม 1403 ชั้น 4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี เกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัด เข้าร่วมประชุมเพื่อทราบและพิจารณา เรื่อง 1 สรุปผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิช 19 ตัดยอดณวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 2 จำนวนผู้มาขึ้นทะเบียนทุกด้าน 3 ปัญหาและอุปสรรคการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา 2.2 การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โดย แนวทางการกระจายผลผลิตในหมู่บ้านจัดสรร ชุมชน ที่มีศักยภาพ
โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เขต 2 นายฉันทานนท์ วรรณขจร เป็นประธานในการประชุม ผ่าน Video Conference Application Zoom เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

 

 

 

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram