ข่าวประชาสัมพันธ์

ศาลจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับเรือนจำกลางสมุทรปราการ จัด”โครงการคุ้มครองสิทธิสัญจร ต้านภัยโควิด-19

63-05-27-4

ขออนุญาตเรียนประชาสัมพันธ์ วันศุกร์ที่29 พฤษภาคม 2563 ศาลจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับเรือนจำกลางสมุทรปราการ จัด”โครงการคุ้มครองสิทธิสัญจร ต้านภัยโควิด-19 “ขึ้น ทั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด-19 ประธานศาลฎีกาได้ออกคำแนะนำให้ศาลยุติธรรมทั่วประเทศปฎิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรของศาลและคู่ความ รวมทั้งลดจำนวนคนเข้ามาศาลเพื่อเลี่ยงการติดเชื้อ ตาม นโยบายของรัฐบาล ภายใต้หลักการSocial Distancing อีกทั้งตามแนวปฏิบัติของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์โรคระบาดดังกล่าวแนะนำให้ใช้ระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ(Conference) ระหว่างศาลกับเรือนจำ โดยไม่จำต้องให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นำผู้ต้องหาและจำเลยมาศาล เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ แต่ด้วยปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพระหว่างศาลจังหวัดสมุทรปราการกับเรือนจำกลางสมุทรปราการซึ่งมีเพียง1 ช่องทาง แต่ภารกิจที่มีความจำเป็นต้องใช้ระบบดังกล่าวมีเป็นจำนวนมากต่อวันเช่น ฝากขังผู้ต้องหา สอบคำให้การจำเลย อ่านคำพิพากษา อ่านคำสั่งประกันตัว เป็นต้น ทำให้เกิดข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้ระบบดังกล่าว และเมื่อเกิดสถานการณ์โรคระบาดเป็นเหตุทำให้คดีที่นัดพิจารณาไว้ในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม2563 ต้องเลื่อนไปเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะคดีอาญาที่จำเลยไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราวย่อมได้รับผลกระทบในเรื่องสิทธิเสรีภาพอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ศาลจังหวัดสมุทรปราการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ทำความตกลงร่วมมือกับเรือนจำกลางสมุทรปราการจัด”โครงการคุ้มครองสิทธิสัญจร ต้านภัยโควิด-19”ขึ้น ทั้งนี้อาศัยยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์E สนับสนุนการอำนวยความยุติธรรมให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับนโยบายประธานศาลฎีกา พศ.2562-2563 ด้านการยกระดับขั้นพื้นฐานการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลย โดยผู้พิพากษาประจำศูนย์คุ้มครองสิทธิฯของศาลจังหวัดสมุทรปราการจะเป็นฝ่ายเดินทางไปยังเรือนจำกลางสมุทรปราการเพื่ออ่านอธิบายฟ้องและให้คำแนะนำด้านกฎหมายแก่จำเลยที่คดีค้างพิจารณา ภายใต้กรอบเท่าที่จะทำได้โดยเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ไม่จำต้องพาจำเลยซึ่งมีจำนวนมากมาศาล ทั้งนี้เรือนจำกลางสมุทรปราการจะจัดสถานที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยรองรับการปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าว ศาลจังหวัดสมุทรปราการมีความคาดหวังว่า หากจำเลยเหล่านี้มีความเข้าใจและรับสารภาพว่าตนเองกระทำความผิดตามฟ้องจริง จะมีเหตุบรรเทาโทษ ได้ลดโทษตามกฎหมาย ก็อาจตัดสินใจรับสารภาพก่อนถึงวันนัดพิจารณา อันจะเป็นประโยชน์ต่อศาลทำให้คดีลดลง ส่วนจำเลยนอกจากจะได้รับการลดโทษเพราะเหตุรับสารภาพแล้ว เมื่อคดีถึงที่สุดโดยเร็วก็อาจจะได้รับประโยชน์ใน. โอกาสอื่นๆหากมีและเข้าหลักเกณฑ์ “คุ้มครองสิทธิสัญจร คดีเสร็จไว ต้านภัยโควิด”

“ณรัช อิ่มสุขศรี” ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram