ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิปิดทองหลวงพ่อปานอำเภอบางบ่อ มอบเครื่องช่วยหายใจ รพ.บางบ่อ

63-06-02-2

มูลนิธิปิดทองหลวงพ่อปานอำเภอบางบ่อ มอบเครื่องช่วยหายใจ รพ.บางบ่อ เพื่อนำไปช่วยเหลือผุ้ป่วยให้ทั่วถึง เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอมีประชาชนเดินทางเข้ามารักษาเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 63 นายวี โรจนศิรประภา นายแพทย์ชำนาญการ รักษาในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบ่อ พร้อมคณะบริหารโรงพยาบาลบางบ่อ เข้ารับเครื่องช่วยหายใจ VERA PLUS จาก นายสุรินทร์ เศรษศิโรฒน์ , นายพรชัย จินดาศักดิ์ชัย. รองนายก เทศมนตรีตำบลบางบ่อ , ดร.กัมปนาท วัชรธนาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) พร้อมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ ปิดทองหลวงพ่อปานอำเภอบางบ่อ โดยมีนายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอบางบ่อ เป็นประธานมอบอย่างเป็นทางการ
–ทั้งนี้โรงพยาบาลบางบ่อ มีเครื่องช่วยหายใจ ยังไม่พอและไม่ทั่วถึงกับการรักษาพยาบาล นายสุรินทร์ เศรษศิโรฒน์ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิปิดทองหลวงพ่อปานอำเภอบางบ่อ เผยว่าทางมูลนิธิยินดีที่จะช่วยเหลือทางการแพทย์ และด้านสังคมต่างๆ ทั้งนี้ทางมูลนิธิได้ทราบว่าทางโรงพยาบาลบางบ่อ ขาดแคลนเครื่องช่วยหายใจ ที่มีไม่เพียงพอกับจำนวนประชากรที่มารักษา จึงมีความเห็นตรงกันที่จะมอบเครืองช่วยหายใจ มูลค่า ห้าแสนบาท
————

 

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram