ข่าวประชาสัมพันธ์

ส.ส.อัครวัฒน์ อัศวเหม จ.สมุทรปราการ เขต 1 และดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร ส.ส.สมุทรปราการ เขต 2 ต้อนรับ ศ.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ จ.สมุทรปราการ

%e0%b8%aa-%e0%b8%aa-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1-%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a1

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.63 ส.ส.อัครวัฒน์ อัศวเหม จ.สมุทรปราการ เขต 1 และดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร ส.ส.สมุทรปราการ เขต 2 ต้อนรับ ศ.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ จ.สมุทรปราการ เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้าฝึกอบรมกิจกรรมการฝึกอบรมฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานกว่า 100 คน เป็นนักเรียนอาชีวะ ระดับ ปวส. 2 สาขาช่างยนต์ จำนวน 64 คน และแรงงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์อีก 50 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
.
สำหรับการฝึกอบรมแรงงานดังกล่าวเป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กับ ภาคเอกชน ที่ต้องเติมทักษะแรงงานให้สามารถทำงานได้จริง ด้วยเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อให้แรงงานใหม่กลุ่มนี้ได้เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่และเมื่อต้องไปทำงานจะได้สามารถทำงานกับเทคโนโลยีเหล่านั้นได้ เช่น การทำงานกับเครื่องยนต์อัตโนมัติ การควบคุมหุ่นยนต์ และความรู้อื่นๆ ที่จำเป็นในงานอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น ทั้งนี้ นักเรียนอาชีวะกลุ่มนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในงานอุตสาหกรรมและฝึกปฏิบัติการกลึงและกัดชิ้นงานด้วยเครื่อง CNC ระยะเวลาการฝึก 102 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 18 กันยายน 2563 นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมให้กับแรงงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์อีก 50 คน ซึ่งสถานประกอบกิจการส่งมาฝึกทักษะด้านระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9001 และระบบไฟฟ้าและรีเลย์ เพื่อยกระดับฝีมือ โดยมีระยะเวลาฝึกอบรม 30 ชั่วโมง

ที่มา :
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/35074
https://mgronline.com/politics/detail/9630000094066
https://www.thailandplus.tv/archives/216177 .

#อบรมแรงงาน #สมุทรปราการ #สสอัครวัฒน์ #สสยงยุทธ

 

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram