ข่าวประชาสัมพันธ์

สระแก้ว- พร้อมเปิดนายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เข้าพบ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการ จังหวัดสระแก้ว และนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสระแก้ว โดยมีนางสาวนงเยาว์ ศรีฉันทะมิตร พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบนโยบาย ข้าราชการสังกัดกระทรวงพาณิชย์ “การลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วในครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าการ เตรียมความพร้อมการพิจารณาใช้ประโยชน์จากการเปิดสะพาน หนองเอี่ยน – สตึงบท ไทย-กัมพูชา

63-10-16-3

เพื่อเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเป็นการชั่วคราวในการส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรตามทางอื่นนอกจากทางอนุมัติ เนื่องจากเป็นนโยบายของ “ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ที่จะส่งเสริมการค้าชายแดน และเพิ่มช่องทางให้สินค้าจากประเทศไทยส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านให้มากขึ้น และในปัจจุบันเศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงมีการผลักดันให้มีการเปิดด่านมาก ยิ่งขึ้น และ บ้านหนองเอี่ยน จังหวัดสระแก้วนั้น ก็เป็นหนึ่ง ในการผลักดันให้เป็นช่องทาง ในการขนส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร เพื่อลดความแออัดจากด่านถาวร บ้านคลองลึก อรัญประเทศ ..นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram