ข่าวประชาสัมพันธ์

กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ จัดยิ่งใหญ่ โครงการ นำข้าราชการตำรวจปฎิบัติงานดีเด่น ทัศนศึกษาเพิ่มศักยภาพ และสร้างขวัญกำลังใจ

63-12-03


“เฮียเอี๋ยว”สุดใจ จิรยาภากร ประธานที่ปรึกษา กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ จัดยิ่งใหญ่โครงการ กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ นำข้าราชการตำรวจดีเด่นทัศนศึกษา ครั้งที่ 4 เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2563
เมื่อเวลา 07.05 น.ของวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 “เฮียเอี๋ยว”สุดใจ จิรยาภากร ประธานที่ปรึกษา กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ และข้าราชการตำรวจทุกระดับชั้น ที่ได้รับการประเมินว่าเป็นผู้ปฎิบัติงานดีเด่นแห่งปี 2563 โดยเริ่มออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 07.05 น.สายการบิน Thai Smile ขาไป WE 259 ถึงสนามบินหาดใหญ่ นำคณะเดินทางลงเรือหางยาว ชมปราสาทหินพันยอด ชมหินตายาย ชมแหล่งฟอสซิล นำคณะเช็คอินที่พัก SEE SEA RESORT และ BARA BARA RESORT ปากนารา อ.ละงู จ.สตูล และ
เวลา 18.30 น.“เฮียเอี๋ยว”สุดใจ จิรยาภากร ประธานที่ปรึกษา กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ และคณะ กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายพิบูลย์ศักดิ์ ไกรศักดาวัฒน์ นายฐานวัฒน์ ไกรศักดาวัฒน์ ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย นายสมชัย มหาสิทธิวัฒน์ นายธงชัย อัศวสุขี นายไพสิฐ วาจาวุทธ นายสุรศักดิ์ บูรณะบุญวงศ์ ดร.กุลชร มีสัมฤทธิ์ นายสุรพงษ์ ตั้งเด่นไชย นายกว๊อก ฮิง โฮ นายสุภัค ปลื้มปิยธรรม นายเปียวเทียน แซ่ผัง นายจรัล เขียวเกิด นายพันธุ์ทวี ลักษมีธิติ นางระเบียบ เพ็ชรหวน นางสาวรัตตินันท์ ลีนะไตรสรณ์ นายพรชัย พิชิตชาญชัยสกุล นางสาววิไล ชั่งใจ นางรัตตินันท์ กาญจน์ชลไชย นายพชรพล แผ่นผา นางโสภา มีสัมฤทธิ์(พิธีกร)และข้าราชการตำรวจ ภ.จว.สมุทรปราการ พ.ต.อ.ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย พ.ต.อ.ปกปภพ บดีพิทักษ์ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ พ.ต.อ.ประธาน นันทกอบกุล ผกก.สภ.พระประแดง พ.ต.อ.ธนูเพ็ชร ฉมาฤกษ์ ผกก.สภ.สาขลา พ.ต.อ.อนันต์ ชัยชาญ ผกก.สภ.สำโรงใต้ พ.ต.อ.เติมรัศมิ์ จินดาวัฒน์ ผกก.สภ.เมืองสมุทรปราการ พ.ต.อ.พิสุทธิ์ จันทรสุวรรณ ผกก.สภ.บางปู พ.ต.อ.พีรศักดิ์ รอดบน ผกก.สภ.บางพลี พ.ต.อ.กฤษณัฐ วงษ์กล้าหาญ ผกก.สภ.บางบ่อ พ.ต.อ.ปรีชา เอี่ยมนุ้ย พ.ต.ท.หญิง สุพรรณี แสงมณี พ.ต.ท.หญิง พงษ์ลดา ทองเอี่ยม พร้อมด้วยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการตำรวจดีเด่นในสังกัด และแขกผู้มีเกียรติร่วมคณะทุกท่าน นำโดย นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และอดีตอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน พร้อมภริยา นางสุชาดา วงศ์นิติกร นายชาติชาย อุทัยพันธ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมภริยา นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายสุขุม นามวิเศษ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา พลตำรวจเอก นเรศ นันทโชติ อดีตที่ปรึกษาพิเศษ ตร. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า ผบก.ภ.จว.ลพบุรี พร้อม นายปรีชา เปล่งผิว อดีตเจ้าพนักงานที่ดินจังหวดสมุทรปราการ นายชวลิต สามห้วย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ดร.พริมลักษณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาลตำบลบางปู ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู รับเชิญร่วมคณะเดินทางครั้งนี้ ร่วมงานเลิ้ยงรับประทานอาหารร่วมกัน บรรยากาศชื่นมื่นสนุกสนานเป็นกันเอง
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.คณะ กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ และผู้ร่วมคณะในโครงการฯลงเรือสปีดโบ๊ท 3 ลำ เดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ โดยแวะเยี่ยมชม เกาะตรุเตา เกาะไข่ เกาะราวี ชมปะการัง 7 สี เกาะหินงาม พร้อมดำชมปะการังและปลาการ์ตูนสวยงาม เสร็จเข้าที่พัก ณ BUNDHAYA RESORT LIPEH และรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน ในงานมอบรางวัลให้กับผู้ที่แต่งตัวแฟนซีสวยงาม พร้อมเปิดเวทีให้กับข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยที่ผ่านการคัดเลือกเป็นข้าราชการตำรวจดีเด่นจากแต่ละสถานีตำรวจฯ ได้ขึ้นร้องเพลงแสดงความสามารถ พร้อมรับรางวัลจากแขกผู้มีเกียรติ และผู้บังคับบัญชา กันถ้วนหน้า ด้วยบรรยากาศชื่นมื่นสนุกสนาน อบอุ่น
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น.คณะ กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ และผู้ร่วมคณะในโครงการฯ เดินทางกลับ ที่จังหวัดสตูล รับประทานอาหารมื้อเที่ยง จากนั้นเดินไปยังสะพานข้ามกาลเวลา เดินทางเข้ารับประทานอาหารเย็นที่ ร้าน DONYA HATYAI และเข้าสนามบินหาดใหญ่ เวลา 20.55 น.เดินทางกลับ โดยสายการบิน Thai Smile ขาไป WE 268 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
“เฮียเอี๋ยว”สุดใจ จิรยาภากร ประธานที่ปรึกษา กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า โครงการ กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ นำข้าราชการตำรวจทัศนศึกษาเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2563 ครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งที่ 4 ที่ยิ่งใหญ่ เกิดจากแนวความคิดร่วมกันของ คณะกรรมการ กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการทุกท่าน ที่เป็นผู้ให้ เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ และทุนทรัพย์ เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ให้เกิดความรัก ความสามัคคี เป็นแรงผลักดันเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงาน ให้กับข้าราชการระดับผู้บังคับบัญชา ตลอดจนตำรวจชั้นผู้น้อย ที่ปฎิบัติงานดีเด่น ในแต่ละแห่งของสถานีตำรวจฯพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ขณะที่ทั่วโลกอยู่ในช่วงเกิดวิกฤตการณ์แพร่โรคระบาด โควิด-19 คณะ กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนผลักดันให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ เป็นความคิดต่อยอดเกิดขึ้นมาของโครงการดังกล่าวนี้ด้วย พร้อมกล่าวขอบคุณแขกผู้เกียรติทุกท่านที่ร่วมคณะเดินทางมาครั้งนี้ด้วยเป็นอย่างยิ่ง
พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ กล่าวในนามตัวแทน ของ ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ว่า ขอขอบพระคุณ คณะ กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการทุกท่าน ที่ได้มีเมตตา ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีมาโดยตลอด พวกเราขอให้สัญญาว่าจะทำงานและดูแลความสงบสุขของ พี่น้องชาวสมุทรปราการ อย่างดีที่สุด อีกประการหนึ่งถึงแม้ ท่าน พล.ต.ต.ชุมพล พุ่มพวง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ ไม่ได้ร่วมเดินทางไปด้วยเนื่องจากมีภารกิจสำคัญสูงสุด อีกทั้งงานด้านความมั่นคง แต่ท่านก็ได้เฝ้าติดตามและ สอบถามอยู่ตลอดเวลา ด้วยความห่วงใย และฝากขอบคุณ กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการทุกท่าน มาพร้อมโอกาสนี้ด้วย สุดท้ายนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดดลบันดาลประทานพร ให้ คณะ กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง กิจการค้าขายเจริญรุ่งเรือง จะคิดการคิดงานสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมาดปรารถนาสำเร็จทุกประการด้วยเทอญ.

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram