ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวภริม พูลเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ เขต 3 นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ เขต 6 นายวิมล มงคลเจริญ ปลัด อบจ.สมุทรปราการประชุมหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตามโครงการป้องกันน้ำท่วม คลองสำโรง

64-12-01

 

ที่ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลบางเมือง นางสาวภริม พูลเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ เขต 3 นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ เขต 6
พร้อมทั้ง นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังวัดสมุทรปราการ ร่วมเป็นประธานในการประชุมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตามโครงการป้องกันน้ำท่วม คลองสำโรง

ทั้งนี่ได้มีผู้บริหารจากทุกองค์กร อาทิ นาวาเอกอนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง พร้อมด้วยตัวแทนจากนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ นายณัฐพงศ์ แตงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลบางแก้ว และตัวแทนจาก เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ เทศบาลตำบลด่านสำโรง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ เทศบาลตำบลเทพารักษ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตามโครงการป้องกันน้ำท่วมคลองสำโรง แบบบูรณาการ


ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการขี้แจงภาพรวมของคลองสำโรง แนวทางการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในคลองสำโรง และประตูน้ำแต่ละจุดและผู้รับผิดชอบ โดยมีแผนดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในคลองสำโรง

ทั้งนี้ นางสาวภริม พูลเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขต 3 กล่าวว่าวันนี้ทางเทศบาลตำบลบางเมือง ได้เป็นแม่งานในการเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่อยู่ในคลองสำโรง มาร่วมระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และแก้ไขปัญหาผักตบชวาที่อยู่ในคลอง โดยปัญหาเหล่านี้ได้เกิดขึ้นมาโดยตลอดและประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมคลองสำโรงได้รับผลกระทบกันอย่างมาก ทั้งปัญหายุงลาย ปัญหาสัตว์เลื้อยคลานต่างๆที่เข้ามาในบ้าน และผักตบชวาโตเร็วมากจะทำให้ในคลองสำโรงเต็มไปด้วยผักตบชวา ทำให้เป็นปัญหาไม่จบไม่สิ้น โดยวันนี้มีข้อสรุปว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลองสำโรงได้มีมติกันว่า จะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นแม่งานในเบื้องต้นในการประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการในการแก้ไขปัญหา ทั้งปัญหาน้ำท่วมและปัญหาผักตบชวา โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง อาจจะต้องส่งข้อมูลให้กับทางอบจ.เพื่อที่จะไปประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และสุดท้ายอาจต้องเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการมาเพื่อระดมความคิดเห็นว่าเราจะใช้วิธีการแก้ไขแบบไหนให้เหมาะสมกับพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการ

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram