ข่าวประชาสัมพันธ์

“พระครูแจ้”ได้ฤกษ์เจิมป้ายเปิดห้องเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล เสริมศักยภาพการรักษาผู้ป่วย ให้ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดบางพลีใหญ่กลาง

65-01-13-2

 

เมื่อเวลา ๐๙.๐๙ น. วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ “พระครูแจ้ “เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เจิมป้ายห้องเครื่องเอกซ์เรย์ระบบดิจิตอล ศูนย์แพทย์ชุมขนวัดบางพลีใหญ่กลาง เพื่อเสริมศักยภาพการรักษา และเป็นความสิริมงคลก่อนเปิดให้บริการดูแลประชาชนต่อไป โดยมีนายแพทย์สกล สุขพรหม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ผู้ริเริ่มศูนย์แพทย์ชุมชนวัดบางพลีใหญ่กลาง พร้อมด้วยไวยาวัจกรวัดบางพลีใหญ่กลาง แพทย์ พยาบาล ตำรวจ ประชาชนชาวยางพลี เข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้
ซึ่งห้องเอกซเรย์ทั่วไป ระบบดิจิตอล ที่ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดบางพลีใหญ่กลาง สร้างจนสำเร็จได้ เกิดจากการร่วมไม้ร่วมมือพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาจากประชาชนชาวบางพลี ทั้งจากงานบุญทอดกฐิน และมาร่วมสมทบทุนจากผู้ใจบุญสานฝันพระครูแจ้ จนเป็นจริงรวมเงินทำบุญได้มากถึง สามล้านบาท ทำแบบครบวงจรด้วยนวัตกรรมส่งผลแบบดิจิตอล สามารถประเมินอาการได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้พระครูแจ้ ได้ทดสอบเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอลประเดิมการใช้เครื่องนี้ด้วยตัวเอง ตรวจทั้ง ปอด ไต หัวใจ และก้านคอ ผมออกมาสุขภาพแข็งแรงดี
ด้านนายแพทย์สกล สุขพรหม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดบางพลีใหญ่กลาง ได้รับความเมตตาจากท่าน””พระครูแจ้”พระครูปลัดสุวัฒน-
ศีลคุณ. ให้โรงพยาบาลบางพลีเข้ามาเปิดศูนย์แพทย์ชุมชนเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่วัดใช้อาคารสถานที่ที่ทางวัดจัดสร้างให้ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ด้วยนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาล นโยบายลดระยะเวลาการรอคอยการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และเพิ่ม
การเข้าถึงการรับบริการด้านสุขภาพของประชาชน เปิดบริการทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ดูแลรักษา และฟื้นฟูสุขภาพ รวมถึงบริการทันตกรรม และกายภาพบำบัด ช่วยลดความแออัดในรพ.ได้ไม่น้อยกว่า 100 คน/วัน
และในครั้งนี้โรงพยาบาลบางพลีก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณได้เล็งเห็นว่าศูนย์แพทย์ชุมชนวัดบางพลีใหญ่กลางควรเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วย ด้วยการอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการที่จำเป็นต้องวินิจฉัยด้วยการตรวจเอกซเรย์ต้องเข้าไปรับการเอกซเรย์ที่โรงพยาบาล ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกและใช้เสียเวลาในการเดินทาง จึงได้
บริจาคเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล พร้อมสร้างห้องเอกซเรย์รวมมูลค่ากว่าสามล้านบาท มอบให้ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดบางพลีใหญ่กลางในนามของโรงพยาบาลบางพลี ขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ แทนประชาชนทุกคนที่ท่านเมตตามอบเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล พร้อมห้องเอกซเรย์ ให้กับศูนย์แพทย์ชุมชนวัดบางพลีใหญ่กลาง

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram