ข่าวประชาสัมพันธ์

”นายกแดง”นาวาเอก อนุศักดิ์ นาคทิม จับมือ”นายกตู่”นันทิดา แก้วบัวสาย ใส่ใจคนพิการ เปิดพื้นที่ร่วมจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ มีท่านพ่อเมืองปากน้ำ ประธานเปิด

65-01-25-2

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นาวาเอก อนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง นายอิทธิชัย ชูเรณู ปลัดเทศบาลตำบลบางเมือง ร่วมกันเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมกับมอบประกาศนียบัตรแก่ คนพิการต้นแบบ และคนพิการที่เป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพที่ประสบผลสำเร็จนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี รัฐบาลมุ่งเน้น “ให้คนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลง เพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า สู่โลกใหม่หลัง covid-19” ด้วยการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เพื่อเป็นกลไกที่จะบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในจังหวัดสมุทรปราการ ในการดำเนินการขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ ประเมินผลให้ผ่านกลไกอย่างเป็นระบบ และขับเคลื่อนให้ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ พ้นจากความยากจน
และมีความสุขอย่างยั่งยืน ณ อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง

 

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram