ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคาดผู้โดยสารช่วงเทศกาลตรุษจีน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว พร้อมเชิญชวนถ่ายภาพรับเทศกาลตรุษจีน ปีขาล ธาตุน้ำ

65-01-27

 

 

      นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2565 (รวม 13 วัน) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) คาดการณ์จำนวนผู้โดยสารในภาพรวมที่เดินทางผ่าน ทสภ. ในช่วงดังกล่าว รวมทั้งสิ้นประมาณ 465,453 คน หรือเฉลี่ยวันละประมาณ 35,804 คน หากเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลตรุษจีนของปีที่แล้ว ทสภ. จะมีจำนวนผู้โดยสารในภาพรวมที่เดินทางผ่านเข้า – ออก เพิ่มขึ้น โดยแบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ (รวมขาเข้า-ขาออก) ประมาณ 115,931 คน ในประเทศ (รวมขาเข้า-ขาออก) ประมาณ 349,522 คน

สำหรับประมาณการเที่ยวบินในช่วงดังกล่าวคาดว่าจะมีเที่ยวบินรวมทั้งสิ้นจำนวน 4,957 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 381 เที่ยวบิน หากเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลตรุษจีนของปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.12  โดยแบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ (รวมขาเข้า – ออก) จำนวน 2,138 เที่ยวบิน ลดลงร้อยละ 1.88 และ เที่ยวบินในประเทศ (รวมขาเข้า – ออก) จำนวน 2,819 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 96.31 โดยมีสายการบินประจำและสายการบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight) จำนวน 10 สายการบิน ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษ (Extra  Flight) จำนวนทั้งสิ้น 50 เที่ยวบิน แบ่งออกเป็นเที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 16 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 34 เที่ยวบิน ซึ่งสายการบินที่ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษมากที่สุด 3 อันดับแรก (รวมขาเข้า – ออก) คือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จำนวน 14 เที่ยวบิน สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ จำนวน 8 เที่ยวบิน และ สายการบินทีเวย์ จำนวน 8 เที่ยวบิน

นายกิตติพงศ์  กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและต้อนรับเทศกาลตรุษจีน 2565 (Chinese New Year 2022) ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2565  ทสภ. ได้จัดตกแต่งพื้นที่สำหรับถ่ายภาพ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ปีขาล ธาตุน้ำ” จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 บริเวณประตู 5 โถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 และจุดที่ 2 บริเวณประตู 1 ชั้น 2 ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า

การจัดซุ้มเทศกาลตรุษจีนในครั้งนี้เพื่อให้ผู้โดยสารได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เป็นการส่งมอบความสุขและร่วมอวยพรผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน เป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ ณ ทสภ.

นายกิตติพงศ์ กล่าวในตอนท้ายว่า ทสภ. ยังคงให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข D – M – H – T – T และ Covid Free Setting ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ตลอดจนเน้นย้ำในการดูแลรักษาความสะอาดในทุกพื้นที่ภายในท่าอากาศยานรวมถึงบริเวณพื้นที่จุดสัมผัสร่วมตลอด 24 ชั่วโมง และขอให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ เชื่อมั่น มั่นใจในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 รวมทั้งขอแนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางมาถึง ทสภ. ล่วงหน้า เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน โดยสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาล่วงหน้าประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินภายในประเทศควรเผื่อเวลาล่วงหน้าประมาณ 2 ชั่วโมง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

**************************************

ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โทรศัพท์ 0 2132 9030

โทรสาร 0 2132 9019

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram