ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ ร้อง! ให้ประธานหอการค้า และ อบจ.สมุทรปราการ หนุนภารกิจและ ยกระดับคนพิการ

65-01-28

เมื่อเวลา 11.00 น.ของวันที่ 27 มกราคม 2565 ดร.สิงห์คำ มณีจันสุข นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะกรรมการฯ เดินทางเข้าพบ”คุณเอ๋”ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ “นายกตู่”นันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ “น้องเพลง”นางสาวชนม์ทิดา อัศวเหม เลขานุการนายก อบจ.สมุทรปราการ นายสุนทร ปานแสงทอง รอง นายก อบจ.สมุทรปราการ นายพิริยะ โตสกุลวงศ์ นายสมลักษณ์ ควรสงวน 3 รองนายก อบจ.สมุทรปราการ ดร.รัชชานนท์ ทองอร่าม เลขานุการ นายก อบจ.สมุทรปราการ นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดอบจ.สมุทรปราการ และนายเลิศชาย ยั่งยืน รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง ร่วมประขุมหารือครั้งนี้ มีข้อสรุปตามแนวทางร่วมกัน ของสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ 4 ประการประกอบด้วย 1)การส่งเสริมและพัฒนากีฬาคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ โดยจะปรับสนามกีฬาวัดราษฎร์โพธิ์ทอง ให้รองรองรับกับการใช้ฝึกซ้อมกีฬาประเภทต่างๆของนักกีฬาคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงการสนับสนุนกีฬาคนพิการแห่งชาติ ในปีงบประมาณ 2566 จะได้ประสานกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อดำเนินการต่อไป 2)การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก การปรับสภาพแวดล้อมและอารยสถาปัตย์ให้กับผู้พิการ โดยเฉพาะสถานที่ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการอบต. เทศบาล สวนสาธารณะต่างๆ ต้องจัดสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างน้อย 5 ประการ ได้แก่ ที่จอดรถคนพิการ ทางลาด ห้องน้ำ ลิฟต์ ป้ายสัญลักษณ์ตามกฎหมายกำหนด เพื่อให้คนพิการทั้งมวลสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 3)การขับเคลื่อนกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสมุทรปราการที่กองทุนต้องดูแลกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุในจังหวัด 4)การจัดตั้งโรงเรียนเฉพาะทางสำหรับคนพิการแต่ละประเภทเป็นโรงเรียนสอนคนตาบอด คนหูหนวก และโรงเรียนปัญญานุกูล เป็นต้น 5)ให้การสนับสนุนพัฒนารูปแบบ Packaging ให้ตรงกับความต้องการของตลาดเปิดช่องทางการตลาดและให้นำผลิตภัณฑ์ฝีมือของคนพิการออกมาจำหน่ายในช่องทางอื่นๆ อีกทั้งคุณชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในตลาด 4 ภาค จำนวน 1 บูธ หลังจากเสร็จการประชุมดร.สิงห์คำ มณีจันสุข นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะกรรมการ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2565 ให้กับ”คุณเอ๋”ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอกาค้าจังหวัดสมุทรปราการ และ”นายกตู่”นันทิดา แก้วบัวสาย นายกอบจ.สมุทรปราการ พร้อมกล่าวขอบคุณที่ได้ให้เล็งเห็นความสำคัญสนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสมุทรปราการด้วยดีเสมอมา

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram