ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองพระประแดง จัดพิธีทำบุญในโอกาส”วันเทศบาล”ประจำปี ๒๕๖๕

65-04-25

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลเมืองพระประแดง โดย นางจิระพร วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง พร้อมด้วย นายกัญจฎ์ชนก วชิรเขื่อนขันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้ร่วมกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕
เพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนของเทศบาลตลอดจนประชาชนทั่วไปรับทราบ และตระหนักถึงความเป็นมาและความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล อันเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย สำหรับปีนี้ได้จัดกิจกรรมอันประกอบด้วย พิธีไหว้ ศาลพระภูมิเจ้าที่ ไหว้ศาลตายาย พิธีทำบุญเลี้ยงพระแด่พระภิกษุสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่
บริเวณ หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพระประแดง

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram