ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลด่านสำโรง เสริมเขี้ยวเล็บ ข้าราชการ และประชาชน จัดโครงการฝึกอบรมการ(CPR) ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตพื้นฐาน

65-09-06

 

ที่ห้องประชุมอาคารสโมสรเทศบาล(อาคาริมน้ำ) เทศบาลตำบลด่านสำโรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ นายไพศาล วีรชาติวัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลด่านสำโรง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตพื้นฐาน (CPR) ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมในพิธีเปิด
เนื่องจากปัจจุบันพบว่าประชาชนมีอัตราเสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวอย่างเฉียบพลันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น การได้รับอุบัติเหตุรุนแรง ผู้มีพฤติกรรมสุขภาพเสี่ยง ได้แก่ การดื่มสุรา การสูบบุหรี่เป็นประจำ ตลอดจนภาวะสุขภาพการมีโรคประจำตัวหรือปัญหาสุขภาพทางกรรมพันธุ์ สิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้เกิดภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้นได้ หากได้รับการช่วยเหลือไม่ทันท่วงทีอาจก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตหรือเป็นอัมพาตทั้งทางด้านสมองหรือร่างกายได้ ดังนั้น ถ้ามีผู้พบเห็นผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บที่มีอาการหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตพื้นฐานได้อย่างถูกต้องจะทำให้ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บนั้นเกิดการสูญเสียน้อยลงได้และเขาสามารถกลับมามีชีวิตได้อย่างปกติได้
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลด่านสำโรง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บในภาระฉุกเฉินทางด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตพื้นฐานจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตันและการช่วยชีวิตพื้นฐาน (CPR) ให้กับบุคลากรของเทศบาลทุกระดับและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลด่านสำโรงให้มีความรู้ความสามารถตลอดจนมีการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตพื้นฐานได้อย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้จริงเมื่ออยู่ในสถานการณ์ต้องช่วยชีวิตฉุกเฉินให้ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บปลอดภัยจากภาวะหัวใจล้มเหลวแล้วจึงนำส่งโรงพยาบาลต่อไป
การอบรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลและผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น จำนวน 100 คน ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งทีมวิทยากรมาบรรยาย ให้ความรู้ รวมถึงทักษะในการทำCPR อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ 100 คน ที่เข้ารับหารอบรมจะไปช่วยชีวิตคนได้อีก หลายร้อยหลายพันคน
–ในขณะที่เจ้าเข้ารับการอบรม เปิดเผยว่า ให้ในคลิปในการช่วยเหลือด้วยการทำPCR คิดว่าง่าย แต่จริงแล้วไม่ง่ายเลย ต้องวางตำแหน่งมือ และจังหวะการกด ต้องให้ถูกต้องด้วย

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram