ข่าวประชาสัมพันธ์

137 ปี ที่รอคอย วัดกิ่งแก้วจัดทำบุญตักบาตรน้ำผึ้งฉลองได้รับโฉนดที่ดินครบถ้วน

65-09-11-2

 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันเสาร์ที่ 10 กย 65 ชาวชุมชนกิ่งแก้ว ตื้นตันใจวัดได้โฉนด หลังรอมานาน 135 ปี ประวัติวัดวัดกิ่งแก้วสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2428 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไม่ทราบนามผู้สร้าง แต่จารึกไว้สร้างเมื่อ พ.ศ.2428 แต่เดิมชื่อเดิมชื่อวัดกิ่งไผ่ ต่อมาหม่อมกอบแก้ว ได้มาทำนุบำรุง และ บูรณะ พัฒนาจนวัดให้เจริญร่งเรีอง จึงถูกขนานนามชื่อวัดเสียใหม่ ว่า วัดกิ่งแก้ว จนถึงปัจจุบัน และที่มาของโฉนดใหม่ที่ได้มาวันนี้ ก็อยู่ว่า ท่านเจ้าอาวาส ท่านเจ้าคุณพระศรีรัตนเมธี เจ้าคณะอำเภอบางพลี เจ้าอาวาสวัดกิ่งแก้ว รูปที่ 4 ได้ตรวจสอบโฉนด
ที่ตั้งวัดทั้งหมด ปรากฎว่าโฉนดมีไม่ครบ กับจำนวนพื้นที่ตั้งวัด จึงขอให้ออกรางวัดที่ดินใหม่ แล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์จากหลายๆ หน่วยงาน จึงได้รับความสำเร็จได้รับโฉนดเลขที่ 193501 เลขที่ดิน 3347 เลขที่ 10 ม.13 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
เนื้อที่ 21 ไร 3 งาน 25 ตารางวา
โดยมี นาย ประทีป นที
ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ และ นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี
นาย อาคม นิลเพชร์พลอย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
และ นาย จารีก จารุจิตร์ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ มอบโฉนคที่ดินวัดกิ่งแก้ว ให้กับท่านเจ้าคุณพระศรีรัตนเมธี เปรียญธรรม 9 ประโยค เจ้าคณะอำเภอบางพลี เจ้าอาวาสวัดกิ่งแก้ว อย่างเป็นทางการ รวมแล้ว 137 ปี ที่รอคอย ที่วัดกิ่งแก้ว ที่ได้รับโฉนดครบจำนวนพื้นที่วัด ลูกศิษย์เชื่อเป็นเพราะบารมีหลวงปู่เผือก จนขอโฉนดสำเร็จ

#หลวงปู่เผือก #วัดกิ่งแก้ว #โฉนดที่ดิน #บางพลี

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram