ข่าวประชาสัมพันธ์

ราชาเทวะ จัดงาน “ราชา ราตรี” ส่งเสริมท่องเที่ยวทางน้ำ สัมผัสวัฒนธ รรมชุมชน ริมคลองลาดกระบัง- เทวะคลองตรง

65-09-11-8

 

องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี โดยนายกทรงชัย นกขมิ้น นายก อบต.ราชาเทวะ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบล สำนักปลัดฯ,กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย วิธีไทยสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “ราชา…ราตร” เพื่อเป็นการส่งเสริม การท่องเที่ยวตามเส้นทางน้ำลำคลอง เพื่อไปสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนและวัฒนธรรมชุมชน โดยมีการประดับประดาไฟสวยงาม และปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดสองฝั่งลำคลองลาดกระบัง โดยลงเรือ ณ ท่าเทียบเรือริมร้านอาหารเกาะลันตา ล่องตามลำคลองลาดกระบังไปยังสถานที่จัดงานบริเวณในหมู่ที่10 ตำบลราชาเทวะ โดยมีการจัดแสดงลานวัฒนธรรม และมีการแสดงจากเจ้าหน้าที่ของอบต. การขับร้องเพลงจากท่านนายกอบต.การออกร้านอาหารท้องถิ่น และการแสดงวิถีชีวิตของชาวราชาเทวะ อีกด้วย
โดยภายในงานยังได้มี นางวารี นกขมิ้น สมาชิกสภาจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดอบต.ราชาเทวะ สมาชิกอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ และประชาชนในพื้นที่ร่วมในงาน

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram