ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดกิจกรรม AOT CSR อาสาสอนดับเพลิง ประจำปี 2565 ให้ความรู้ ด้านการดับเพลิงเบื้องต้นแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต เขตลาดกระบัง และชุมชนโดยรอบ

65-09-24-2

วันนี้ (23 กันยายน 2565) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดกิจกรรม AOT CSR อาสาสอนดับเพลิง ประจำปี 2565 ณ หอประชุมแม่จ้อย-ดร.อนันต์ เล็กใจซื่อ โรงเรียนพรตพิทยพยัต เขตลาดกระบัง กทม. เพื่อให้ความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านการดับเพลิงเบื้องต้นเมื่อเกิดอัคคีภัยแก่เด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนในชุมชนรอบ ทสภ. โดยแบ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็น 3 กลุ่ม และแบ่งการปฏิบัติเป็น 3 ฐาน ประกอบด้วยฐานฉีดดับเพลิง ฐานก๊าซ และฐานไฟฟ้าลัดวงจร โดยมีผู้แทนจากฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ทสภ. เป็นวิทยากร

นอกจากการให้ความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้านการดับเพลิงเบื้องต้นเมื่อเกิดอัคคีภัยแล้ว ทสภ.
ยังได้มอบเครื่องดับเพลิงขนาด 10 ปอนด์ให้แก่โรงเรียนพรตพิทยพยัต และชุมชนหลวงพรตท่านเลี่ยม รวม 10 ถัง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงภายในโรงเรียนและชุมชนด้วย

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม AOT CSR อาสาสอนดับเพลิง ประจำปี 2565 ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ AOT พี่อาสา ของ ทอท. และเป็นการดำเนินงานที่ ทสภ. ให้ความสำคัญและมุ่งพัฒนาการให้บริการควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิด การเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา โดยที่ผ่านมามีเด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชน เข้าร่วมการอบรมแล้วประมาณ 1,430 คน

****************************************
ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0 2132 9031 โทรสาร 0 2132 901

 

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram