ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟผ. ร่วมกับ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และบริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด โครงการแว่นแก้ว หน่วยที่ 492

65-10-02-3

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดย โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (อฟต.) ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม (อชก.) ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ(อชค.) ร่วมกับ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และบริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด จัดกิจกรรม “โครงการแว่นแก้ว หน่วยที่ 492” ออกหน่วยให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้ผู้สูงอายุ เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาทางด้านสายตาในพื้นที่สามตำบลรอบโรงไฟฟ้า ได้แก่ ตำบลบางโปรง ตำบลบางด้วน ตำบลบางหัวเสือ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 500 คน เพื่อร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้โดยมี นายสมเจษฎ์ ปิ่นแก้ว วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าพระนครใต้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก นายศรายุทธ ไชยกอง ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุม Auditorium โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จ.สมุทรปราการ
ในโอกาสนี้ ท่านปลัดอาวุโส ได้กล่าวขอบคุณ กฟผ. ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสด้วยการจัดกิจกรรมในวันนี้

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram