ข่าวประชาสัมพันธ์

นานาสาระด้านพลังงาน Gas Discrepancy คืออะไร ?

65-10-11

 

Gas Discrepancy หมายถึง ความคลาดเคลื่อนหรือความแตกต่างของปริมาณก๊าซที่รับเข้าและส่งออก ซึ่งในกระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์นั้น จะมีสถานีหลักที่ทำหน้าที่รับก๊าซธรรมชาติจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงคุณภาพก๊าซ อัดบรรจุเข้ารถขนส่งไปยังสถานีบริการพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าที่ใช้รถยนต์ NGV โดยตลอดกระบวนการดังกล่าวจะมีอุปกรณ์วัดปริมาณก๊าซอยู่ในทุกๆ  กระบวนการ ทำหน้าที่วัดปริมาณก๊าซที่ผลิตขนส่ง และจำหน่ายให้กับลูกค้าเปรียบเสมือนกับมิเตอร์ไฟฟ้าหรือมิเตอร์ประปา

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram