ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟผ. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานพลังงานทางเลือก นำคณะสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ เยี่ยมชมเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

65-11-22-2

วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2565 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำโดย นางสาวอรอนงค์ วิศิษฐ์โสภา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ นางสาวภิญญา อินนุกูล หัวหน้าแผนกสร้างสัมพันธ์ชุมชนพื้นที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ พร้อมด้วยนายธีระวัช ศรีนาค ช่างระดับ 8 แผนกระบบท่อ ฝ่ายบริหารและก่อสร้างโรงไฟฟ้า จัดกิจกรรมศึกษาดูงานพลังงานทางเลือก กฟผ. นำคณะสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 18 คน นำโดยนายวิบูลย์ จิตประสพเนตร เลขาธิการสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค เยี่ยมชมเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายอาทิตย์ พรคุณา หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ให้การต้อนรับคณะ อันถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟผ. กับคณะสื่อมวลชนจังหวัดสมุทรปราการ และเป็นช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ภารกิจ กฟผ. อย่างถูกต้องชัดเจนในเชิงประจักษ์

โดยในกิจกรรมมีการการรายงานความก้าวหน้างานโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่ 5 และชุดที่ 6-7 รายงานความก้าวหน้างานรื้อถอนโรงไฟฟ้าพลังความร้อนพระนครใต้เครื่องที่ 1-5 และแผนงานการรื้อถอนโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่ 1 โดยมีนางสาวภิญญา อินนุกูล หัวหน้าแผนกสร้างสัมพันธ์ชุมชนพื้นที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อน และนายธีระวัช ศรีนาค ช่างระดับ 8 แผนกระบบท่อ ฝ่ายบริหารและก่อสร้างโรงไฟฟ้า เป็นวิทยากรบรรยาย และมีการบรรยายภารกิจของเขื่อนสิรินธร โดยมีนายมนตรี พรแก้ว วิทยากรระดับ 7 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนสิรินธร เป็นวิทยากรบรรยาย อีกทั้งได้นำชม Hydro-Floating Solar hybrid ภายในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนสิรินธร อันถือเป็น Landmark แห่งใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดพลังน้ำของเขื่อนสิรินธรถือเป็นโครงการนำร่องแห่งแรกของ กฟผ. มีกำลังผลิตติดตั้ง 45 เมกะวัตต์ และยังนับเป็นโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งใช้แผงโซลาร์เซลล์มากถึง 144,420 แผ่น ติดตั้งอยู่บนพื้นที่ผิวน้ำประมาณ 450 ไร่ หรือเทียบเท่า สนามฟุตบอลประมาณ 70 สนาม โดยมีกำหนดจ่ายไฟเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram