ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหมู่บ้านเด็กโสสะ บางปู จ.สมุทรปราการ และกระชับความสัมพันธ์ของสมาชิก

65-11-22


ที่สนาม Blu-O Rhythm & Bowl เมกาบางนา ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหมู่บ้านเด็กโสสะ บางปู จ.สมุทรปราการ และกระชับความสัมพันธ์ของสมาชิก โดยมีนายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าแข่งขัน นายธนู โพธิ์ชัย ประธานคณกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน นายนพดล วรมานะกุล รองประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตรสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน ตลอดถึงคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ และคณะนักกีฬา และสมาชิกสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรม

คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนของชาติที่มีความไม่พร้อมในครอบครัว แต่มีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจเพื่อจะเป็นความหวังในอนาคตที่ดีของประเทศชาติ ด้านการศึกษา อาชีพ ของตัวเอง โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้หมู่บ้านเด็กโสสะ บางปู เพื่อนำไปใช่ในการดำเนินการต่างๆ 2. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการ มีทักษะและใจรัก ในการออกกำลังกายตามความเหมาะสม และ 3. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ และกลุ่มสหกรณ์ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สำหรับการแข่งขันโบว์ลิ่ง การกุศล ในครั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขัน จะได้รับรางวัลเกียรติยศจาก ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และรางวัลจากผู้บริหารศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จำนวนทั้งสิ้น 7 รางวัลโดยได้รับเกียรติจากนายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ ผู้บริหารศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง มอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน

 

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram