ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มบ้านเจริญกรุง(ปปร.26)ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมความรู้และมอบแผงโซล่าเซลล์ โครงงาน”จุดประกายแสงสว่างยั่งยืน…ที่บ้านไร้แผ่นดิน” จำนวน 30 หลังคาเรือน

65-12-13

เมื่อเวลา 14.00 น.ของวันที่ 10 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางชันนายอุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา นายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี เขต 2 พร้อมคณะสมาชิกบ้านเจริญกรุง(ปปร.26)จัดพิธีมอบแผงโซล่าเซลล์ กับผู้แทนชุมชน 30 ครัวเรือน พร้อมจัดวิทยากรถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ”SME โอกาสทางเลือกเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสร้างเศรษฐกิจครัวเรือน”
ต่อมาวันที่ 11-12 ธันวาคม 2565 ระหว่างเวลา 10.00-15.00 น.กลุ่มบ้านเจริญกรุง(ปปร.26)นำโดยนายอุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา นายจารึก ศรีอ่อนส.ส.จันทบุรี เขต 2โดยมีสมาชิกบ้านเจริญกรุงนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 26 สถาบันพระปกเกล้าร่วมทำกิจกรรมโครงการดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลทำโครงการเพื่อสังคมต่อไป

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram