ข่าวประชาสัมพันธ์

ทอท. จัดบรรยายหลักสูตร “การพัฒนาและยกระดับสถานที่จำหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐานส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย” ให้แก่ผู้ประกอบการ ณ ทสภ.

65-12-19-3

 

นายรัชชาณล กิตติพัทธ์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2) บริษัท
ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาและยกระดับสถานที่จำหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐานส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย” จัดขึ้นโดยส่วนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ทอท. โดยมีผู้แทนด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ และ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ เข้าร่วมในพิธีด้วย ณ ห้องจัดเลี้ยง 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงาน AOB
สำหรับการบรรยายครั้งนี้ บรรยายโดย นายสุชาติ สุขเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหารภายในพื้นที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในแนวทางตามมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย หรือ Clean Food Good Taste ตลอดจนมาตรการด้านสุขลักษณะ เพื่อการป้องกันโรคสำหรับสถานประกอบการที่มีการจำหน่ายอาหารและสร้างความเชื่อมั่นต่อการให้บริการด้านอาหารแก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่มาใช้บริการ ณ ทสภ. โดยมี ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจำนวน 80 คน ซึ่งเป็นผู้แทนร้านอาหาร ศูนย์อาหาร และร้านสะดวกซื้อ (มินิมาร์ท) ผู้แทนหน่วยงานราชการ หน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานภายใน ทสภ. ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถานที่จำหน่ายอาหารภายในพื้นที่ ทสภ.
……………………………………………
ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0 2132 9030

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram