ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมประเพณีอันดีงาม และต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ 1 – 20 เมษายนนี้

66-04-03ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทย จัดให้มี
จุดสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมจัดตกแต่งมุมถ่ายภาพเทศกาลสงกรานต์ภายใต้คอนเซ็ปต์วัฒนธรรม ประเพณี ความรื่นเริง และสายน้ำ ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 เมษายน 2566
ณ บริเวณเคาน์เตอร์เช็กอิน Row H/J ห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4 – 5 และบริเวณห้องโถงผู้โดยสาร
ขาเข้าภายในประเทศ ชั้น 2 ประตู 1 เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ณ ทสภ. ในช่วง
เทศกาลแห่งความสุข
……………………………………………
ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0 2132 9030

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram