ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดกิจกรรม “ศึกษาดูงานพลังงานทางเลือกและเยี่ยมชมกิจการ กฟผ. ประจำปี 2566”

66-07-02

วันที่ 27-29 มิถุนายน 2566 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดย ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ (อชค.) ร่วมกับ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (อฟต.) จัดกิจกรรม “ศึกษาดูงานพลังงานทางเลือกและเยี่ยมชมกิจการ กฟผ. ประจำปี 2566” ครั้งที่ 3 ด้วยการนำผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต.บางด้วน อ.เมืองสมุทรปราการ จำนวน 72 คน นำโดย นางสายสุนี สมใจ รองนายก อบต.บางด้วน เยี่ยมชมเขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟผ. กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมได้สื่อสารภารกิจการดำเนินงานของ กฟผ. อย่างถูกต้องชัดเจนในเชิงประจักษ์
      กิจกรรมในครั้งนี้มีการบรรยาย ได้แก่
1) สรุปภารกิจของเขื่อนวชิราลงกรณ โดย นายอำนวย เข็มเงิน หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนวชิราลงกรณ (หชขว-ย.)
2) รายงานความก้าวหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่ 5-7 โดย นางสาวภิญญา อินนุกูล หัวหน้าแผนกสร้างสัมพันธ์ชุมชนพื้นที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อน (หสชร-พ.)
3) รายงานความก้าวหน้าการรื้อถอนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ โดย นายนลชำนาญ ชมดวง หัวหน้ากองเครื่องกลและระบบควบคุม (กคร-ฟ.)
ในโอกาสนี้ นายวิมลไชย มงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ (ช.อชค.) ให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะดังกล่าว ณ เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram