ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิร่วมกตัญญู สืบสานประเพณี เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

66-07-24-6

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู, คุณสกาวรัตน์ สมสกุลรุ่งเรือง เลขาธิการมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานบุญมหาชาติประจำปี 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา และเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 5 “กัณฑ์ชูชก” เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และสืบสานประเพณี เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ในส่วนของงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฏาคม 2566 ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram