ข่าวประชาสัมพันธ์

ปตท.  โดยโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566  โรงเรียนในพื้นที่      อำเภอบางพลี  อำเภอเมือง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

66-11-23

 

 

วันนี้ (21 พ.ย. 66) บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) โดยโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากบาง   ปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอบางพลี  อำเภอเมืองและอำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ โดยนายชาญยุทธ เสือจุ้ย ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าพิธีมอบทุนการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้   

สำหรับในปี 2566  โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน  จำนวนทั้งสิ้น 20 โรงเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาล-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                     จำนวนทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 135 ทุน  สำหรับในพื้นที่ของอำเภอบางพลี  อำเภอเมืองและอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ   จำนวนทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 72 ทุน

ทั้งนี้ โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ พาดผ่านพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ รวมระยะทางประมาณ 57 กิโลเมตร โดยพื้นที่ของอำเภอบางพลีมีแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติพาดผ่าน 15.9 กิโลเมตร อำเภอเมืองสมุทรปราการ  มีแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติพาดผ่าน 9 กิโลเมตรและพื้นที่อำเภอพระประแดงอยู่ในพื้นที่รัศมีศึกษา 500 เมตร  สถานะปัจจุบัน โครงการฯ                  อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียก่อนดำเนินกิจกรรมก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง

  

โดยคาดว่าโครงการจะดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนภายในปี พ.ศ. 2568  ทั้งนี้ ปตท. ได้ดำเนินกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและชุมชนในพื้นที่โครงการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดต่อไป

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram