ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้ ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสมุทรปราการนำโดยนายสมศักดิ์ แก้วเสนา ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ประเมินเกษตรกรอำเภอบางบ่อ

67-03-22-2

 

เมื่อเวลา 10.30 น วันที่ 21 มีนาคม 2567 ที่ศูนย์เรียนรู้วิถีเกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ของนายสุธีร์ แป้นสมบูรณ์ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้ โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายสมศักดิ์ แก้วเสนา ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการตรวจสอบและประเมิน ซึ่งในวันนี้ได้มาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ โดยคณะกรรมการซึ่งประกอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งมหาดไทย ฝ่ายปกครอง หน่วยงานจากกระทรวงเกษตร ด้านประมง สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายด้าน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อตรวจคัดเลือกประเมิน ศูนย์การเรียนรู้ที่เข้าเกณฑ์
โดยศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ มีนายสุธีร์ แป้นสมบูรณ์ เป็นประธานศูนย์ มีการปลูกพืชแบบผสมผสาน การทำนา การเลี้ยงเป็ดปากน้ำ ซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองของสมุทรปราการ การเลี้ยงปลาในบ่อ ที่สำคัญคือการปลูกต้นมัลเบอร์รี่ หรือหม่อนกินผลสด ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรพี่เป็นที่เชิดหน้าสู้ตาของศูนย์แห่งนี้ โดยได้ปลูกในพื้นที่มีการเก็บลูกสดขาย การแปรรูปในรูปแบบต่างๆ ทั้งแยมมัลเบอรี่ น้ำมัลเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่กวน มัมเบอรี่หยี ต้นทานตะวันอ่อน ปลูกไม้ตามฤดูกาล และการทำเกษตรแบบผสมผสาน
โดยนายสุธีร์ กล่าวว่า แต่เดิมตนทำงานประจำ และได้ผันตัวเองมาทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานตามโครงการพระราชดำรึ มีทั้งปลูกข้าว ปลูกพืชตามฤดูกาล การประมงเลี้ยงปลานิลพันธุ์พระราชทาน การเลี้ยงเป็ดปากน้ำซึ่งเป็นเป็ดสายพันธุ์พันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดสมุทรปราการ และที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือการปลูกมัลเบอรี่ หรือต้นหม่อนกินผลสด โดยได้เปลี่ยนที่นี่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจด้านเกษตรกรรมเข้ามาศึกษาหาความรู้และปรึกษาในด้านการเกษตรกรรม
โดยพร้อมกันนี่คณะกรรมการได้เดินชมแปลงเพาะปลูกต้นมัลเบอร์รี่และได้เก็บผล เพื่อชิมรสชาติ และได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงในบ่อ พร้อมกับเดินเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปและสินค้าทางการเกษตรของอำเภอบางบ่ออีกด้วย

ปล่อยเสียง นายสุธีร์ แป้นสมบูรณ์ เกษตรกร

ภาพ/ข่าว รุ่งธรรม 21/3/67

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram