ข่าวประชาสัมพันธ์

อำเภอบางบ่อ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบางบ่อ ประสานมือหน่วยงานในพื้นที่ ดำเนิน “โครงการบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล” โดยให้จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดนำร่อง

67-06-11

เมื่อเวลา 10.00 น.วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านคลองเจ้า ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ นายกรกฏ บุญญามิ่ง นายอำเภอบางบ่อ เป็นประธานในการเปิด “โครงการบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล” ของอำเภอบางบ่อ โดยมี พ.ต.อ.ชัยรัชต์ รุ่งเรือง ผกก.สภ.บางบ่อ , พ.ต.ท. ฉัตรชัย ใบใหญ่ รอง ผกก.ป.สภ.บางบ่อ, นายเฉลิมเดช นาคมอญ นายกอบต. บางบ่อ , นายอนุชา เนตรระกาศ สาธารณสุขอำเภอบางบ่อ , นางอำพา ดวงเนตร พัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ , นายบุญลือ สว่างแก้ว กำนันตำบลบางบ่อ , นายสุรชัย เปี่ยมงาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 , นายสุรพงษ์ วรรณวงศ์ ประธานกต.ตร.สภ.บางบ่อ ,นายมาโนช พรมจันทร์ ประธาน ศตส.ภาคประชาชนอำเภอบางบ่อ พร้อมด้วยตัวแทนจา,กโรงพยาบาลบางบ่อ ตัวแทนจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก แทนจากปปส.ภาค 1 , ฝ่ายปกครองอำเภอบางบ่อ คณะอสม.ตัวแทนชุมชนในพื้นที่ และประชาชนเข้าร่วมภายในงาน และภายในงานได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (mou )ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
“โครงการบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล” โดยให้พื้นที่ดำเนินการแก้ปัญหา การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน /หมู่บ้าน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนได้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อเป็นการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดในชุมชน อย่างยั่งยืนและบูรณาการ โดยให้ใช้ศักยภาพของหน่วยงานในพื้นที่ และชุมชน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติด หาทางบำบัดผู้ที่หลงผิด และป้องกันยาเสพติดไม่ให้ตกกับลูกหลานเยาวชนของคนในพื้นที่
ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ พ.ต.อ.ชัยรัชต์ รุ่งเรือง ผกก.สภ.บางบ่อ
ภาพ ข่าว รุ่งธรรม 10/6/67

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram