อาชญากรรม

ภาครัฐเอาจริง !! ค้นยาเสพติดตามโรงงาน

12062562-5

ผู้สื่อข่าว RALA NEWS รายงานว่าผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมมือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ทั้งปกครอง ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข สแกนหาผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติดภายในโรงงาน เพื่อยับยั้งและหยุดการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในโรงงานและชุมชน ตามมาตรการเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาล


เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ที่ บริษัท วิสดอม ออโต้พาร์ท จำกัด เลขที่ 44/1/2 หมู่ 8 ต.วันตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา นายพรเทพ อาจบัณฑิตกุล หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นายธนดล จิราภรณ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง , พ.ต.ท.ไพโรจน์ เพ็ชรพลอย รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา , พ.ท.นพเก้า มะเหศวร หัวหน้าชุดปฏิบัติการติดตามสกัดกั้นปราบปรามและจับกุม กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร และสาธารณสุข

ได้ผนึกกำลังร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรม เข้าทำการตรวจสอบสารเสพติดพนักงานของทางบริษัท ตามนโยบายของทางโรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ภายในโรงงานอุตสาหกรรม ในการนี้ทางบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานให้มีศักยภาพในการทำงานที่ดี และเป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัว

จึงได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร และสาธารณสุข เข้าทำการตรวจหาสารเสพติดพนักงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้า เพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการนี้ได้ทำการตรวจสารเสพติดพนักงานชายกว่า 100 ราย โดยพบพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจำนวน 1 ราย

ซึ่งในเบื้องต้นทางบริษัทได้ให้โอกาสทำงานได้ตามปกติ แต่จะต้องเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ติดยา เพื่อคืนคนดีกลับสู่สังคม แต่หากยังคงตรวจพบว่ามีพฤติกรรมต่อเนื่องโดยไม่ยอมเลิก จะถูกดำเนินการตามระเบียบของทางบริษัท และจะถูกส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ผู้สื่อข่าวจังหวัดฉะเชิงเทรา

RALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram