การเมือง

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนางรองร้องนายกฯ-ผู้ตรวจการแผ่นดินเอาผิดอธิบดีกรมศิลป์ฯ

27062562-4

เหตุวินิจฉัยสระน้ำหลังโรงพยาบาลนางรองว่าไม่ได้เป็นบารายโบราณสถานเพื่อเอื้อประโยชน์ให้โรงพยาบาลขยายพื้นที่สร้างอาคารที่จอดรถ ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เคยวินิจฉัยว่าเป็นสระน้ำโบราณ(บาราย)


นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า ตามที่โรงพยาบาลนางรอง ขอใช้พื้นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันแปลง “สระน้ำหนองรี” บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลนางรองเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ และป้องกันน้ำท่วมของชาวบ้าน เพื่อขยายพื้นที่ก่อสร้างอาคารผู้ป่วย และอาคารจอดรถ แต่ชาวบ้านรอบพื้นที่คัดค้านอย่างหนักนั้น


ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวกรมศิลปากรเคยระบุว่าสระน้ำหนองรีดังกล่าวเป็นสระน้ำโบราณ หรือ (บาราย) ซึ่งสันนิษฐานว่าก่อสร้างขึ้นในสมัยอารยะธรรมขอมโบราณ จึงต้องอนุรักษ์ไว้ ตามมาตรา 4 แห่ง พรบ.โบราณสถานฯ พ.ศ.2504 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 แต่หลังจากที่ผู้มีอำนาจเปิดไฟเขียวให้กับโรงพยาบาล กรมศิลปากรกลับมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ วธ 0401/1398 ลงวันที่ 14 มิ.ย.2562 พิจารณาทบทวนกรณีการคัดค้านการขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์แปลง “สระน้ำหนองรี” ไปยังผู้อำนวยการโรงพยาบาลนางรอง โดยกล่าวอ้างว่า จากการสำรวจทางโบราณคดีในพื้นที่อำเภอนางรอง ไม่พบหลักฐานการสร้างระบบจัดการน้ำหรือระบบชลประทานในอารยะธรรมเขมรแต่อย่างใด ซึ่งพฤติการณ์ณ์และการใช้อำนาจแบบไม้หลักปักขี้เลนของกรมศิลปากร ชี้ให้เห็นว่าไม่ได้ยึดมั่นต่อหลักการทางโบราณคดีและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แต่จะโอนเอนไปตามหลักของผู้มีอำนาจ โดยมีกรณีเปรียบเทียบที่เห็นชัดที่สุดคือ การพยายามที่จะออกประกาศขยายพื้นที่โบราณสถานของเมืองพิมายให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นหลายพันไร่ โดยอ้างว่าสระน้ำต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอพิมายเชื่อมต่อไปจนถึงประเทศกัมพูชา เป็นโบราณสถาน จนเกิดการต่อต้านของชาวพิมายอยู่ในขณะนี้

 

คำวินิจฉัยใหม่ของกรมศิลปากรมีข้อพิรุธหลายประการ ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงทางโบราณคดีและส่อไปในทางการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ซึ่งสมาคมฯและชาวบ้านในพื้นที่อำเภอนางรอง ไม่อาจยอมรับได้ จึงจะนำความไปร้องเรียนกล่าวโทษต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ตั้งกรรมการสอบเอาผิดอธิบดีกรมศิลปากรและคณะ และอาจจำเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมายในการฟ้องต่อศาลปกครองต่อไป

หากคำร้องไม่เป็นผล โดยสมาคมฯและชาวบ้านจะเดินทางไปยื่นคำร้องในวันศุกร์ที่ 28 มิ.ย.62 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ทำเนียบรัฐบาล (ตึก กพร.เดิม) และเวลา 13.00 น.จะไปยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ณ ศูนย์ราชการฯ อาคาร B ห้อง 903 ต่อไปด้วย นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด

RALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram