การเมือง

ศรีสุวรรณนำชาวอยุธยาร้อง ป.ป.ช.จับ 7 ข้อพิรุธกรมศิลป์บูรณะเพนียดคล้องช้าง

01072562-5

วันนี้ เวลา 10.30 น.ที่สำนักงาน ป.ป.ช. นนทบุรี นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้นำชาวอยุธยามายื่นคำร้องให้ไต่สวนและวินิจฉัยอธิบดีกรมศิลปากร ผอ.อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และอดีต ผอ.สำนักศิลปากรที่ 3 ฐานทุจริตต่อหน้าที่ เนื่องจากกรณีปัญหาความขัดแย้งระหว่างกรมศิลปากรกับชาวอยุธยา เกี่ยวกับการบูรณะเพนียดคล้องช้างที่ ต.วัดพริกอย่างมีพิรุธ ไม่เป็นไปตามรูปแบบทางประวัติศาสตร์ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกฎหมาย และใช้งบประมาณในการดำเนินการส่อไปในทางทุจริต


ทั้งนี้การบูรณะเพนียดดังกล่าวชาวบ้านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวิพากษ์วิจารณ์กันมากในขณะนี้ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนนำเสาตะลุงมาทดแทนเสาเดิมที่ผุกร่อนชำรุดไป โดยไม่เป็นไปตามรูปแบบเดิมที่มีลักษณะหัวมัณท์ หรือหัวบัว แต่กลับตัดหัวเสาตามแนวรั้วปีกกาด้านนอกออกทั้งหมด ทำให้ขาดอัตลักษณ์ที่ประชาชนเคยเห็นเสาเพนียดที่มีหัวมนมาแต่กาลอดีต กลายเป็นเสาหัวตัด เหมือนเสาคอกวัว คอกควาย เป็นภาพที่อุจาดทัศน์ยิ่งนักเหมือนมิใช่เป็นผลงานของกรมศิลปากร อันเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน และไม่เคยจัดประชาพิจารณ์ฟังเสียงของประชาชนเลย


การกระทำดังกล่าว อาจชี้ได้ว่าเป็นการบิดเบือนและทำลายรากฐานทางประวัติศาสตร์ที่ชาวอยุธยาไม่อาจที่จะให้อภัยได้ เพราะที่ผ่านมา มีการบูรณะซ่อมแซมมาแล้วถึง 3 ครั้ง ทางผู้รับเหมาได้สร้างตามหลักฐานคือ เสาตะลุงที่หลงเหลืออยู่เดิมมีหัวมัณฑ์ หรือหัวบัว กรมศิลปากรจึงได้ทำการซ่อมแซมทั้งด้านนอกด้านใน และซ่อมต่อเนื่องกันมา แต่มาครั้งนี้กลับไปเชื่อเพียงแค่รูปถ่ายเพนียดคล้องช้างชั่วคราวของฝรั่งเมื่อประมาณ 100 ปีที่แล้ว โดยไม่ดูบริบททางประวัติศาสตร์และความเชื่อที่แท้จริง นอกจากนั้นยังพบว่ามีการนำไม้เสาตะลุงเดิมมาแซมกับไม้ใหม่อย่างผิดสังเกต เมื่อเทียบกับงบประมาณ 35.8 ล้านบาท ซึ่งไม่สอดคล้องกัน ส่อแววว่าเพื่อประหยัดค่าไม้ไม่เป็นไปตาม TOR

ซึ่งมีข้อพิรุธ 7 ประการ คือ 1)ใช้งบประมาณสูงเกินไปเมื่อเทียบกับปี 2550 ซึ่งบูรณะล่าสุดเพียง 16 ล้านบาท ทั้งๆที่เสาตะลุงบางต้นใช้เสาต้นเดิม 2)การบูรณะปี 2550 มีเสาจะลุง 980 ต้น แต่ครั้งนี้เสาตะลุงเหลือเพียง 846 ต้นส่วนที่เหลือหายไปไหน 3)การบูรณะหลายครั้งที่ผานมาหัวเสาตะลุงบริเณปีกกาทั้ง 2 ด้านเสาตะลุงจะมีหัวบัว แต่บูรณะครั้งนี้กลับตัดทิ้งหมดทำให้เกิดทัศนอุจาด 4)เสาตัลุงเก่าที่รื้ออกไปเป็นทรัพย์สินของราชการ ต้องจัดเก็บและทำบัญชีทรัพย์สินไว้ แต่กลับมีการตัดหัวเสาทปล่อยทิ้งเรี่ยราด ไม่เป็นไปตาม พรบ.การบริหารพัสดุ 2560 แต่อย่างใด 5)การบูรณะประตูโตง-เตง ไม่เหมือนเดิมมีลักษณะแคบ ไม่สมส่วน ใช้งานจริงไม่ได้ 6)หมุดเหล็กเสาตะลุงแต่ละต้นมีการใช้เหล็กยึดโคนเสากันเสาล้มที่บางและสั้นมาก 7)การจัดโครงการบูรณะเพนียดคล้องช้าง ซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของชาติ กลับไม่มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ปี2546 แต่อย่างใด


ทั้ง 7 ข้อพิรุธดังกล่าว เชื่อว่าเป็นการใช้อำนาจและละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกร้องทั้ง 3 คน ซึ่ง ป.ป.ช.ต้องเร่งเข้าไปสอบสวนและวินิจฉัย เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจมากไปกว่านี้ นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด

 

RALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram