การเมือง

ศรีสุวรรณปลื้มประชาชนแห่ลงชื่อคัดค้านหวย 12 นักษัตรคับครั่ง

03082562-3

วันนี้เวลา 10.00 น.ที่บริเวณหน้าโรงเจตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้มาเริ่มตั้งโต๊ะให้ประชาชนมาร่วมลงชื่อคัดค้านการออกหวยรูปภาพ 12 นักษัตรของสำนักงานกองสลากฯ โดยมีประชาชนเป็นจำนวนมากทยอยกันมาลงชื่อคัดค้านกันอย่างอุ่นหนาฝาครั่ง ชี้ให้เห็นว่าประชาชนไม่ยอมรับวิธีการหาเงินเข้าคลังของรัฐโดยวิธีการมอมเมาประชาชนเช่นนี้
การเพิ่มผลิตภัณฑ์สลากและเพิ่มช่องทางการขายสลากดังกล่าว ทําให้รัฐบาลกลายเป็นเจ้ามือหวยและแสวงหาผลประโยชน์ จากความลุ่มหลงงมงายและความเพ้อฝันของประชาชน มอมเมาประชาชนให้เสื่อมเสียเงินทองมากขึ้นโดยไม่จำเป็น เป็นการทําลายหลักคิด คุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม อันขัดกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่รู้จักความพอเพียง ไม่รู้จักเหตุผล ไม่รู้จักความพอประมาณ

นอกจากนั้น ยังส่อไปในทางขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 หลายมาตรา อาทิ ม.25 ม.31 ม.43(1) ม.46 และ ม.67 ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ขอเรียกร้องให้ประชาชนร่วมใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ม.43(3) ประกอบ ม.50 ในการร่วมลงชื่อคัดค้านการออกสลากรูปภาพ 12 นักษัตรของสำนักงานสลากฯ เพื่อนำไปยื่นต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอแนะยับยั้งการออกสลากดังกล่าวในสัปดาห์หน้าต่อไป

การตั้งโต๊ะให้ประชาชนมาร่วมลงชื่อในครังนี้เป็นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ที่ต้องการส่งสัญญาณให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับรู้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบด้วยกับการออกสลากรูปภาพ 12 นักษัตร และหากคณะรัฐมนตรียังเดินหน้าไม่ฟังเสียงของประชาชนในครั้งนี้ สมาคมจะเดินหน้าฟ้องศาลปกครองเพื่อระงับการดำเนินการดังกล่าวต่อไป นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด

RALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram