การเมือง

ศรีสุวรรณจึ้ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นศาลปม “ประยุทธ์” ถวายสัตย์ไม่ครบ ขัดรธน.

05082562-3

วันนี้เวลา 10.00 น.ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่น เพื่อให้ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ ม.230 แบะ ม.231 เพื่อส่งคำร้องไปยังศาลปกครองหรือศาลรัฐธรรมนูญ กรณีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยกล่าวถ้อยคำไม่ครบถ้วน บางถ้อยคำขาดหายไป แต่กลับมีบางถ้อยคำเพิ่มขึ้นมา ซึ่งไม่ตรงกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ม.161 ซึ่งถ้อยคำที่ไม่ยอมกล่าวคำถวายสัตย์ คือคำว่า “ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” ซึ่งถ้อยคำนี้ถือว่าสำคัญมาก สะท้อนให้เห็นว่าพล.อ.ประยุทธ์ ไม่เคารพและให้ความสำคัญต่อรัฐธรรมนูญ ที่ตนเองทำคลอดมากับมือ และอาจไม่ยอมปฏิบัติตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญก็ได้ เพราะตนและคณะรัฐมนตรีไม่ได้กล่าวถวายสัตย์ไว้ ซึ่งจะมีผลทางกฎหมายในการใช้สิทธิทางศาลในอนาคตได้

การกระทำของ พล.อ.ประยุทธ์และคณะรัฐมนตรี ถือได้ว่าเป็นการตบหน้าคนไทยทั้ง 16 ล้านคนที่ไปลงประชามติรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้มา อีกทั้งเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศด้วย แม้หลายๆฝ่ายและสังคมไทยได้ท้วงติงแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับหรือการยอมรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองแต่อย่างใด

ถ้อยคำที่คณะรัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ให้ครบ เป็นบทบัญญัติที่กำหนดไว้ตายตัวตามรัฐธรรมนูญ เพราะถือว่าเป็นสาระสำคัญอันเป็นองค์ประกอบของการถวายสัตย์ที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ แต่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรี กลับกล่าวคำถวายสัตย์ไม่ครบถ้วน อาจมีผลกระทบทางการเมืองอย่างรุนแรง ถึงขนาดอาจทำให้รัฐบาลชุดนี้เป็นโมฆะ หรือโมฆียะ อาจทำให้การบริหารราชการแผ่นดินไม่มีผลทางกฎหมายได้ เพราะถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ ตามบทบัญญัติ ม.53 ในหมวดว่าด้วยหน้าที่ของรัฐด้วย

ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงต้องหาความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว โดยนำความมาร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ตาม ม.230 และ ม.231 เพื่อขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลปกครองหรือศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการวินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็วต่อไป นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด

RALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram