การเมือง

ศรีสุวรรณลุยร้อง ป.ป.ช.สอบธนารักษ์โคราชปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

22082562-2

วันนี้เวลา 10.00 น. ที่สำนักงาน ป.ป.ช.นนทบุรี นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้นำชาวบ้านจาก จ.นครราชสีมามายื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช. สืบเนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา และเทศบาลเมืองปักอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจเปลี่ยนแปลงผังก่อสร้างอาคารราชพัสดุในเขตเทศบาลเมืองปักธงชัย จ.นครราชสีมาอย่างมีพิรุธ เพื่อให้ ป.ป.ช.สอบสวนเอาผิดธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา และนายกเทศมนตรีเมืองปักต่อไป
ทั้งนี้ปัญหาสืบเนื่องมาจากการเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารทั้งแถบในที่ดินราชพัสดุในเขตเทศบาลเมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2554 จนเสียหายทั้งหมด ต่อมาธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมาและเทศบาลเมืองปัก ได้เห็นชอบให้มีการจัดทำผังและก่อสร้างอาคารขึ้นมาใหม่ทดแทนเพื่อให้ชาวบ้านรายเดิมได้ใช้สิทธิเช่าอาศัยกันต่อไป แต่ปรากฎว่ามีกลุมบุคคลที่เสียสิทธิการเช่าไปแล้วพยายามวิ่งเต้นเปลี่ยนแปลงผังและแบบก่อสร้างใหม่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เช่าบางรายที่ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบที่กรมธนารักษ์กำหนด โดยไม่ได้มีการยกเลิกผังเดิมที่ได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายไปแล้ว จนทำให้ผู้เช่าเดิมเดือดร้อนและเสียหาย กลายเป็นข้อขัดแย้งกันมาอย่างยาวนานกว่า 8 ปีจวบจนปัจจุบัน

กรณีดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า การกระทำของธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมาและเทศบาลเมืองปัก อาจเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โยมิชอบและทุจริตต่อหน้าที่ โดยใช้กลไกของอำนาจรัฐที่อยู่เหนือประชาชนคนยากคนจน กระทำการเปลี่ยนแปลงผังแบบแปลนการก่อสร้างอาคารใหม่ไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และอาจเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนบางกลุ่มอันไม่เป็นไปตามระเบียบของกรมธนารักษ์ ขัดต่อพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พรบ.ที่ราชพัสดุ 2562 และ พรป.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 โดยชัดแจ้ง
ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย พร้อมชาวโคราชจึงนำความพร้อมพยานหลักฐานมายื่นร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.เพื่อให้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเอาผิดธนารักษ์พื้นที่โคราช และนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเมืองปักต่อไป นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด

RALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram