การเมือง

ศรีสุวรรณบุกนางรองรับฟังเสียงชาวบ้านค้านถมสระหนองรีสร้างที่จอดรถ รพ.

01092562

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่เกิดข้อขัดแย้งกันอย่างมากเกี่ยวกับการที่โรงพยาบาลนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ขอใช้หนองน้ำสาธารณะที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันมานานนับพันปี พื้นที่ประมาณ 36 ไร่ เพื่อถมทำลายเพื่อนำไปขยายโรงพยาบาล สร้างอาคารที่จอดรถนั้น

กรณีดังกล่าว ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้ออกมาคัดค้านอย่างต่อเนื่อง เพราะจะเป็นการทำลายแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคที่สำคัญของชาวบ้าน อีกทั้งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่ใช้ทำการเกษตร ทำนาในช่วงฤดูแล้ง ใช้ป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนได้เป็นอย่างดี

นอกจากนั้นโรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225 ที่อยู่ใกล้ๆ ยังได้ใช้ประโยชน์ในการใช้แหล่งน้ำดังกล่าวในการสอนนักเรียนทำแปลงปลูกพืชผักต่างๆ ด้วยดีตลอดมา การที่หน่วยงานต่างๆในจังหวัดและในอำเภอพยายามที่จะสนับสนุนให้มีการถมสระน้ำดังกล่าวทิ้งไปเสีย จึงเป็นการกระทำที่ย้อนแย้งต่อนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยตรง ซึ่งหากจังหวัดและอำเภอนางรองยังคงผลักดันให้มีการถมสระหนองรีดังกล่าวทิ้ง รัฐบาลก็ไม่ควรตั้งงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับจังหวัดบุรีรัมย์และอำเภอนางรองอีกต่อไป

 

ปัญหาดังกล่าว ชาวนางรองเป็นจำนวนมากจึงได้ออกมาใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ 2560 ม.43(3) ในการเข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี นายอำเภอนางรอง และนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนางรอง เพื่อไม่อนุญาตให้โรงพยาบาลนางรอง จ.บุรีรัมย์ ได้ใช้พื้นที่สระน้ำหนองรี ในการถมทับ ทำลาย เพื่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นการทำลายพื้นที่ชุ่มน้ำ(Wetland) แหล่งน้ำดิบเพื่อการอุปโภค-บริโภคของประชาชน ซึ่งจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน ทั้งยังเป็นการละเมิดและขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2560 หลายมาตรา อาทิ ม.25 ม.38 ม.43 ม.46 ม.57 ม.58 ม.61 ม.65 และ ม.75,76 โดยชาวบ้านจะยกขบวนไปยื่นร้องยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากภาครัฐไม่ฟังเสียงก็จำเป็นที่จะต้องยกระดับการคัดค้านไปสู่การฟ้องศาลปกครอง และศาลทุจริตคอรัปชั่นต่อไป นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด

RALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram