การเมือง

พล.เอกประวิตรรับข้อร้องเรียนชาวบ้านแปดริ้ว

106092562-2

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรับเรื่องร้องเรียนชาวแปดริ้วพร้อมรับปากจะช่วยแก้ปัญหาโดยจะสั่งการไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ. ชี้ทั้งภาครัฐและประชาชนต้องร่วมกันแก้ปัญหาจะทำให้ทุกอย่างแล้วเสร็จโดยง่าย

วันนี้(6ก.ย.62เมื่อเวลา08.30น.ณ.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเดินทางมารับข้อร้องเรียนของชาวบ้านจากพื้นทีอำเภอบางคล้า,ท่าตะเกียบ,และชาวชุมชนตลาดบ่อบัวเมืองฉะเชิงเทราโดยความเดือดร้อนของประชาชน อ.เมืองเรื่องปัญหาที่ประชาชนต้องการให้ตลาดบ่อบัวเป็นตลาดประชารัฐซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นมีผู้ประมูลจัดสร้างตลาดจากเนื้อที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและเกิดปัญหามีผลกระทบกับชาวบ้านที่อยู่อาศัยในชุมชนและพ่อค้าแม่ค้าที่ทำกินอยู่ดั้งเดิมและปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่อ.สนามชัยและ อ.ท่าตะเกียบได้รับความเดือดร้อนในเรื่องช้างป่าออกมาทำลายพืชผลทางการเกษตรและบางครั้งทำร้ายประชาชนส่วนในพื้นที่ อ.บางคล้า อ.คลองเขื่อนมีปัญหาเรื่องผักตบชวาในแม่น้ำบางปะกง และปัญหาภัยแล้งจึงอยากขอให้ พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ ซึ่งได้เดินทางมารับทราบถึงปัญหาเรืและข้อร้องเรียนของชาวบ้านด้วยตนเองในวันนี้จะได้นำข้อร้องเรียนของชาวบ้านไปดำเนินการช่วยแก้ไขให้กับชาวบ้านที่ได้นับความเดือดร้อนในเรื่องดังกล่าว

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเพิ่มเติมว่าจะนำปัญหาที่ได้รับร้องเรียนในวันนี้ไปแก้ไขให้โดยจะสั่งการไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เข้ามาดูแลในเรื่องดังกล่าวและขอร้องให้ชาวบ้านและรัฐควรร่วมือกันในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจะช่วยให้เรื่องต่างๆคลี่คลายได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
จากนั้นได้เดินทางไปที่วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด และคณะเข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานในโครงการและปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไข โดยมีนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด พร้อมด้วย ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

จากนั้นประธานกรรมการฯ มอบเงินสินไหมทดแทนให้เจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิต 2 ราย มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือให้เจ้าหน้าที่และราษฎรที่ถูกช้างทำร้าย โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 6 ราย เสียชีวิต 2 ราย รวม 8 ราย และมอบถังน้ำ จำนวน 200 ใบ ให้กับหน่วยที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด นำไปแจกจ่าย วัด โรงเรียนชุมชน หมู่บ้าน มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม มอบทุนศึกษา บุตร-ธิดาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเขตในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก จำนวน 386 ทุน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,676,000 บาท พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทกับบุตร-ธิดาของเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการและปลูกต้นรวงผึ้ง / ด้าน พลเอกสุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด กล่าวว่า จากผลการประชุมสามัญคณะกรรมการประจำปี 2561 ของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ที่ผ่านมา คณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด มีมติเห็นชอบให้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเขตในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นปีที่ 14 ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนพร้อมทั้งช่วยเหลือให้กับบุตร-ธิดาของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่าให้มีโอกาสทางการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน / ด้าน พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ กล่าวว่า ปัญหาการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ได้ร่วมมือกันหลายหน่วยงานเพื่อตอบสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ผืนป่ารอยต่อ 5 จังหวัด พร้อมทั้งได้ให้การช่วยเหลือมอบเงินทุนการศึกษา แก่บุตรหลานเจ้าหน้าพิทักษ์ป่า เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปกป้องผืนป่าต่อไป

ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram