การเมือง

ศรีสุวรรณนำชาวริมคลองลาดพร้าว-เปรมประชากรร้อง ป.ป.ช.เอาผิดอธิบดีกรมธนารักษ์-บิ๊กตู่

63-01-30-3

ศรีสุวรรณนำชาวริมคลองลาดพร้าว-เปรมประชากรร้อง ป.ป.ช.เอาผิดอธิบดีกรมธนารักษ์-บิ๊กตู่

วันนี้ เวลา 10.30 น. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย พร้อมกับชาวบ้านริมคลองลาดพร้าว-คลองเปรมประชากร ในพื้นที่เขตสายไหม บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง ลาดพร้าว จตุจักร วังทองหลาง และห้วยขวาง กทม.ประมาณ 300 คน เดินทางมายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เนื่องจากกรมธนารักษ์นำที่ดินริมคลองลาดพร้าว-เปรมประชากร มาแสวงหาผลประโยชน์โดยให้ประชาชนเช่า ทั้ง ๆ ที่ดินดังกล่าวไม่ใช่ที่ราชพัสดุ โดยศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ 2096/2562 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2562 โดยวินิจฉัยว่า “คลองลาดพร้าวเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่เป็นทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน” ตาม ม.1304(2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงไม่ได้เป็นที่ราชพัสดุตาม พรบ.ที่ราชพัสดุ 2518 หรือ 2562 แต่อย่างใด
แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ได้ถืออภิสิทธิ์ในการเข้ายึดถือและจัดหาประโยชน์ในที่ดินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์สําหรับพลเมืองใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ของพลเมืองใช้ร่วมกันในคลองลาดพร้าว คลองสอง และหรือคลองเปรมประชากร โดยการเรียกหรือบังคับให้ประชาชน หรือกลุ่มประชาชนหรือชุมชนในนามสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงต่าง ๆ มาทำหนังสือสัญญาเช่ากับกรมธนารักษ์เป็นจำนวนมาก โดยอ้างว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุ ทำให้ประชาชนหรือกลุ่มประชาชนหรือชุมชนในนามสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงต่าง ๆ ที่ไม่รู้ข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง ต้องจำใจที่จะต้องไปทำนิติกรรมหรือสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวกับกรมธนารักษ์ในระยะเวลาการเช่าประมาณ 30 ปี โดยการจ่ายค่าเช่าในอัตราตารางวาละ 1.5 บาทต่อเดือน และจะปรับปรุงค่าเช่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ของค่าเช่าเดิมทุก 5 ปี (ปีที่ 26 เป็นต้นไปตารางวาละ 2.53 บาทต่อเดือน)พร้อมเงื่อนไขแบบมัดมือชกเอากับประชาชนหรือกลุ่มประชาชนหรือชุมชนในนามสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงโดยมิอาจปฏิเสธได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นผลมาจากนโยบายก่อสร้างบ้านมั่นคงหรือบ้านประชารัฐริมคลองของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นั่นเอง
ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมฯและชาวบ้านริมคลองในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงเดินทางมายื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช. เพื่อขอให้ใช้อำนาจตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 2560 2.234 ประกอบ พรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 ม.28 และ ม.30 วรรคแรก เพื่อไต่สวนและเอาผิดอธิบดีกรมธนารักษ์ และพลเอกประยุทธ์ กรณีนำที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินริมคลองลาดพร้าว/คลองเปรมประชากร มาจัดหาผลประโยชน์โดยการให้เช่าพร้อมเรียกรับค่าเช่า โดยไม่มีสิทธิที่จะกระทำได้ตาม พรบ.ที่ราชพัสดุ 2518 หรือ 2562 ซึ่งถือได้ว่ามีพฤติกรรมหรือกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม กฎหมาย ป.ป.ช.ต่อไปจนถึงที่สุด นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด

 

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram